iPhone Tunnel Suite

iPhone Tunnel Suite 3.0

Miễn phí
Creates a connection between phones and computers
Người dùng đánh giá
3.9  (18 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
iMakkie
Access a phone from a personal computer via a Wi-Fi network or by means of a physical cable by establishing a software bridge in the dedicated utility emulating SSH connectivity. Basic editing and management of phone contents are possible along with data transfer.
iPhone tunnel Suite giúp cô truy cập của iphone qua dây cáp điện và nó cũng làm việc nếu anh có Wifi.With iPhone Suite Tunnel là không cần thiết phải có Wifi truy cập iPhone như anh sẽ cho SSH.Phần mềm này freeware cho anh để tải và thử nó.
Thông tin được cập nhật vào: